Ubezpieczenia wyjazdów zagranicznych

Ubezpieczenie wyjazdów zagranicznych przeznaczone jest dla:

  • Polaków zamieszkałych w Polsce udających się w podróż po Polsce w ramach zorganizowanego wypoczynku,
  • Polaków zamieszkałych w Polsce i cudzoziemców przebywających w Polsce na podstawie zezwolenia na pobyt – wyjeżdżających za granicę odpocząć, uczyć się lub pracować,
  • Polaków zamieszkałych na stałe za granicą i cudzoziemców – przyjeżdżających do Polski na wypoczynek lub w celu podjęcia nauki lub do pracy.

Obejmuje:

Ubezpieczenie kosztów leczenia – zapewnia ochronę w razie nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku zaistniałego podczas podróży, w okresie ubezpieczenia. Zakresem obejmuje organizację pomocy medycznej wymaganej stanem zdrowia oraz pokrycie jej kosztów.

Ubezpieczenie assistance – zapewnia organizację i pokrycie kosztów usług assistance, a w szczególności: usługi transportowe z miejsca podróży do domu w RP albo do kraju zamieszkania albo do kraju rezydencji, poszukiwanie i ratownictwo, usługi świadczone wyłącznie na terenie RP po powrocie z podróży, usługi informacyjne na terenie RP.

Jesteśmy firmą z bogatym doświadczeniem, zajmującą się doradztwem finansowym, pośrednictwem kredytowym. Wykwalifikowany personel w przyjaznej atmosferze, oferuje fachową pomoc przy doborze produktów finansowych ,wyszukiwaniu najkorzystniejszych ofert kredytowych oraz procesowaniu wniosków kredytowych.

Strefa Dobrych Kredytów

ul. Felicjanek 21
31-103 Kraków

737 925 800

518 330 400

508 709 806