Ubezpieczenia samochodu

Umowę ubezpieczenia zobowiązani są zawrzeć w szczególności posiadacze pojazdów mechanicznych zarejestrowanych w Polsce,

  • pojazdów samochodowych,
  • motocykli,
  • motorowerów,
  • ciągników rolniczych i przyczep,
  • a także posiadacze pojazdów wolnobieżnych

OC

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna każdej osoby, która kierując pojazdem mechanicznym w okresie trwania umowy ubezpieczenia, wyrządziła szkodę w związku z ruchem tego pojazdu.

AC

All risks, czyli ubezpieczenie chroniące od wszystkich ryzyk – ubezpieczeniem AC objęte są uszkodzenia pojazdu, jego zniszczenie lub utrata wskutek wszelkich zdarzeń, zarówno powstałych z winy kierowcy pojazdu, jak również takich, na które nie ma on wpływu, np. kradzież, działanie żywiołów, wandalizm. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje wypadki powstałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz na terytorium pozostałych państw Europy, a także Algierii, Iranu, Iraku, Maroka, Izraela oraz Tunezji.

NNW

Ubezpieczenie NNW przeznaczone jest dla kierowcy oraz pasażerów ubezpieczonego pojazdu.

Przedmiotem ubezpieczenia są trwałe następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku z ruchem pojazdu,podczas wsiadania do pojazdu lub wysiadania z pojazdu, podczas przebywania w pojeździe w przypadku zatrzymania pojazdu lub postoju na trasie jazdy, podczas naprawy pojazdu na trasie jazdy, bezpośrednio przy załadowywaniu lub rozładowywaniu pojazdu, podczas pobierania paliwa na stacji paliw, podczas otwierania lub zamykania drzwi lub bramy garażu lub posesji.

I inne

Oferujemy także szeroki wybór dodatkowych ubezpieczeń. Skontaktuj się z nami w celu wyboru oferty jaką jesteś zainteresowany.

 

Jesteśmy firmą z bogatym doświadczeniem, zajmującą się doradztwem finansowym, pośrednictwem kredytowym. Wykwalifikowany personel w przyjaznej atmosferze, oferuje fachową pomoc przy doborze produktów finansowych ,wyszukiwaniu najkorzystniejszych ofert kredytowych oraz procesowaniu wniosków kredytowych.

Strefa Dobrych Kredytów

ul. Felicjanek 21
31-103 Kraków

737 925 800

518 330 400

508 709 806