Ubezpieczenia na życie

Ubezpieczenie na życie jest doskonałym rozwiązaniem dla wszystkich, którzy pragną zadbać o siebie i swoją rodzinę. Gwarantuje stałą sumę ubezpieczenia w okresie ochrony. Można je także dostosowywać do zmieniającej się sytuacji życiowej, np. zawarcia związku małżeńskiego, narodzin dziecka czy zakupu mieszkania.

To przede wszystkim ubezpieczenie na wypadek śmierci, ale także trwałego inwalidztwa wskutek nieszczęśliwego wypadku (NW), pobyt w szpitalu wskutek NW lub poważnego zachorowania.

  • wsparcie finansowe dla Ciebie i Twojej rodziny
  • ochrona ubezpieczeniowa do 70 roku życia
  • możliwość ustalenia dowolnie wysokiej sumy ubezpieczenia (minimum 10 000zł)
  • wypłata świadczenia nawet do wysokości 300% sumy ubezpieczenia
  • okres ubezpieczenia od 5 do 35 lat
  • możliwość indeksacji, czyli podwyższenia sumy ubezpieczenia, w każdą rocznicę polisy
  • podwyższenie sumy ubezpieczenia do 20% bez konieczności medycznej oceny stanu zdrowia w przypadku zmiany sytuacji życiowej

Jesteśmy firmą z bogatym doświadczeniem, zajmującą się doradztwem finansowym, pośrednictwem kredytowym. Wykwalifikowany personel w przyjaznej atmosferze, oferuje fachową pomoc przy doborze produktów finansowych ,wyszukiwaniu najkorzystniejszych ofert kredytowych oraz procesowaniu wniosków kredytowych.

Strefa Dobrych Kredytów

ul. Felicjanek 21
31-103 Kraków

737 925 800

518 330 400

508 709 806