Kredyty inwestycyjne

Kredyt inwestycyjny to kredyt nieodnawialny. Może być przeznaczony na realizację przedsięwzięć o charakterze modernizacyjnym, rozwojowym lub na zakup środków trwałych. Kredyt może być udzielony również na takie działania, jak refinansowanie poniesionych nakładów czy spłata kredytu inwestycyjnego w innym banku.

  • kredyt do 3 000 000 zł
  • okres kredytowania nawet do 10 lat
  • zabezpieczenie spłaty kredytu na przedmiocie realizowanej inwestycji
  • kredyt w polskich złotych

Przeznaczenie kredytu na :

  • zakup : gruntu pod nowe inwestycje, nieruchomości zabudowanych, środków trwałych – nowych i używanych (środków transportu, maszyn, urządzeń, linii technologicznych, wyposażenia)
  • budowę rozbudowę, modernizacje nieruchomości zabudowanych
  • remont i modernizację środków trwałych
  • refinansowanie kredytu inwestycyjnego udzielonego w innym banku

Kredyt Inwestycyjny skierowany jest do przedsiębiorców w rozumieniu Ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 672 ze zm.). Bank podejmuję decyzję o przyznaniu kredytu po dokonaniu analizy kredytowej i oceny ryzyka kredytowego, uwzględniając zdolność kredytową do obsługi zobowiązania. Szczegóły oferty „Kredyt Inwestycyjny” w tym wysokość pobieranych opłat i prowizji oraz określone przez Bank warunki uzyskania kredytu, dostępne są w oddziałach Banku. Reklama ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty ani propozycji nabycia w rozumieniu przepisów art. 66 Kodeksu cywilnego.

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) 10,97%. Kredyt 10 000 zł na okres 120 miesięcy, oprocentowanie 7,99%. prowizja bankowa 9,99%, bez ubezpieczenia, rata równa w wysokości 121,27zł. Całkowity koszt kredytu wynosi 14 552,40 zł – Kalkulacja na dzień 22.08.2016r.

Jesteśmy firmą z bogatym doświadczeniem, zajmującą się doradztwem finansowym, pośrednictwem kredytowym. Wykwalifikowany personel w przyjaznej atmosferze, oferuje fachową pomoc przy doborze produktów finansowych ,wyszukiwaniu najkorzystniejszych ofert kredytowych oraz procesowaniu wniosków kredytowych.

Strefa Dobrych Kredytów

ul. Felicjanek 21
31-103 Kraków

737 925 800

518 330 400

508 709 806